Manyetik prensiple absolute (mutlak) ölçüm Paralel, analog veya CANopen çıkış 50 mm gövde çapı 6 veya 8 mm şaft 14 bit açısal çözünürlük 3000 RPM çalışma hızı IP67 koruma sınıfı

Manyetik prensiple ölçüm; 50 mm gövde çapı; absolute(mutlak) ölçüm; analog, canopen veya paralel çıkış; kompakt dizayn
 Çözünürlük Şaft Çapı Gövde Çapı Çıkış Koruma Datasheet
14 Bit 6 veya 8 mm 50 mm Paralel, Analog veya CANopen IP 67

Manyetik prensiple absolute (mutlak) ölçüm 37 mm gövde çapı CANopen veya analog çıkış Şaftlı veya yarı hollow şaftlı modeller 14 bit açısal çözünürlük 3000 RPM çalışma hızı IP67 koruma sınıfı

Manyetik prensiple absolute (mutlak) ölçüm; 37 mm gövde çapı; CANopen veya analog çıkış; kompakt dizayn
 Çözünürlük Şaft Çapı Gövde Çapı Çıkış Koruma Datasheet
14 Bit 6, 8 veya 10 mm 37 mm CANopen veya Analog IP 67

Manyetik prensiple absolute (mutlak) ölçüm 50 mm gövde çapı 6, 8, 10, 12, 14 veya 15 mm yarı hollow şaft seçenekleri CANopen veya analog çıkış Analog için 14 bit çözünürlük CANopen için tek turda 1...14 bit, çok turda 1...32 bit çözünürlük 3000 RPM çalışma hızı IP68 koruma sınıfı

Manyetik prensiple ölçüm; 50 mm gövde çapı; absolute(mutlak) ölçüm; yarı hollow şaftlı; kompakt dizayn
 Çözünürlük Şaft Çapı Gövde Çapı Çıkış Koruma Datasheet
Analog: 16 Bit
CANopen: Singleturn 1...14 bit / Multiturn 1...31 bit
6, 8, 10, 12, 14, veya 16 mm  50 mm Analog veya CANopen IP 68

Manyetik prensiple temassız ölçüm İnkremental çıkış 58 mm gövde çapı 6 mm’den 20 mm’ye kadar farklı delik çapları 1 pulse ile 1024 pulse arası çözünürlük seçenekleri 20.000 RPM çalışma hızı IP65 koruma sınıfı

Manyetik prensiple temassız ölçüm; 58 mm gövde çapı; inkremental ölçüm; yarı hollow şaftlı kompakt dizayn
 Çözünürlük Delik Çapı Gövde Çapı Çıkış Koruma Datasheet
1 ile 1024 pulse arası seçenekler 6 mm ile 20 mm arasında farklı delik çapı seçenekleri 58 mm
Push-Pull, TTL Line Driver, Open Collector
IP 65

Manyetik prensiple absolute (mutlak) ölçüm 50 mm gövde çapı CANopen veya analog çıkış 6 mm veya 8 mm şarf çapı 14 bit açısal çözünürlük 3000 RPM çalışma hızı IP67 koruma sınıfı

Manyetik prensiple absolute (mutlak) ölçüm; 50 mm gövde çapı; CANopen veya analog çıkış; kompakt dizayn
 Çözünürlük Şaft Çapı Gövde Çapı Çıkış Koruma Datasheet
14 Bit 6 mm veya 8 mm 50 mm CANopen veya Analog IP 67

Optik prensiple inkremental ölçüm 100 mm gövde çapı 13 mm ile 42 mm arasında hollow şaft seçenekleri 1024 pulse çözünürlük IP54 koruma sınıfı

Inkremental hassas ölçüm; 100 mm gövde çapı; optik prensiple çalıştığından yüksek hassasiyette ölçüm; tam delikli (hollow) şaft
 Çözünürlük Şaft Çapı Gövde Çapı Flanş Tipi Çıkış Koruma Datasheet
1024 pulse 13 mm ile 42 mmn arasında seçenekler 100 mm Z tipi
Push-Pull,
TTL Line Driver,
Open Collector
IP 54

Manyetik prensiple inkremental ölçüm 50 mm gövde çapı 6, 8 veya 10 mm şaft seçenekleri 1 ile 1024 pulse arası çözünürlük seçenekleri 3000 RPM hıza kadar dayanıklı IP54 koruma sınıfı

Inkremental hassas ölçüm; 50 mm gövde çapı; manyetik prensiple çalıştığından ortam şartlarına karşı çok dayanıklı; farklı şaft kalınlık seçenekleri
 Çözünürlük Şaft Çapı Gövde Çapı Flanş Tipi Çıkış Koruma Datasheet
1 ile 1024 pulse arası farklı seçenekler 6, 8 veya 10 mm 50 mm Clamping
Push-Pull, TTL Line Driver, Open Collector
IP 54

Manyetik ve optik çalışma prensibi 59.6 mm gövde çapı 10 mm konik şaft Inkremental 2048 pulse çözünürlük 3000 RPM hıza kadar dayanıklı IP54 koruma sınıfı

Manyetik ve optik prensiple ölçüm; 59.6 mm gövde çapı ; absolute(mutlak) ve incremental ölçüm; sin/cos çıkış sinyalleri; şaftlı kompakt dizayn
 Çözünürlük Şaft Çapı Gövde Çapı Çıkış Koruma Datasheet
 Incremental 2048 pulse 10 mm Konik Şaft 59.6 mm Sin/Cos IP 54

58 mm çapında gövde Ana gövde 12mm, Uç bölüm 8mm vida dişlidir. 1024 pulse çözünürlük Ters polarite ve kısa devre koruması Kolay montaj IP54 koruma sınıfı

Özel imalat serisi ürün; inkremental hassas ölçüm; 58 mm gövde çapı; manyetik veya optik prensip seçeneği; özel vidali özel mil yapısı; ters polarite ve kısa devre koruması

Çözünürlük Şaft Çapı Çıkış Koruma Datasheet
1024 pulse Ana gövde:12mm, Uç bölüm: 8mm vida dişli
Push-Pull, TTL Line Driver, Open Collector 
IP 54  

Manyetik prensiple temassız ölçüm Inkremental enkoder pulse çıkışı 40mm gövde, 20 mm rotor çapı 1 ile 1024 pulse arası çözünürlük seçenekleri 3000 RPM hıza kadar dayanıklı IP67 koruma sınıfı

Manyetik prensiple temassız ölçüm; 40 mm gövde çapı; inkremental enkoder pulse çıkışı; kompakt dizayn
 Çözünürlük Gövde Çapı Çıkış Koruma Datasheet
1 ile 1024 pulse arası farklı seçenekler 40 mm Push-Pull, TTL Line Driver, Open Collector IP 67

Manyetik prensiple inkremental ölçüm 37 mm gövde çapı 6, 8 veya 10 mm şaft seçenekleri 1 ile 1024 pulse arası çözünürlük seçenekleri 3000 RPM hıza kadar dayanıklı IP54 koruma sınıfı

Inkremental hassas ölçüm; 37 mm gövde çapı; manyetik prensiple çalıştığından ortam şartlarına karşı çok dayanıklı; farklı şaft kalınlık seçenekleri
 Çözünürlük Şaft Çapı Gövde Çapı Çıkış Koruma Datasheet
1 ile 1024 pulse arası farklı seçenekler 4, 5, 6, 8 veya 10 mm 37 mm
Push-Pull, TTL Line Driver, Open Collector
IP 54

Optik prensiple inkremental ölçüm 58 mm gövde çapı 6, 8, 10, 12 veya 14 mm şaft seçenekleri 60 ile 20.000 pulse arası çözünürlük seçenekleri 6000 RPM hıza kadar dayanıklı IP54 koruma sınıfı

Inkremental hassas ölçüm; 58 mm gövde çapı; optik prensiple çalıştığından yüksek hassasiyette ölçüm; şaftlı dizayn; farklı flanş seçenekleri
 Çözünürlük Şaft Çapı Gövde Çapı Flanş Tipi Çıkış Koruma Datasheet
60 ile 20000 pulse arası seçenekler 6, 8, 10, 12 veya 14 mm 58 mm Clamping, Synchro,  Tako ve Kare
Push-Pull, TTL Line Driver, Open Collector
IP 54

Enkoder Nedir?

Enkoder, mekanik ya da elektrikli sistemlerde bulunan ya da meydana gelen hareketi sayısal verilere dönüştüren, konum ile hız bilgisini sağlayan önemli bir sensör çeşidi olarak bilinir. Genellikle bir mil ya da şaftın üzerine monte edilen enkoder çeşidi, sistemin dönen hareketini ölçer ve bu hareketi sayısal sinyallere çevirme aşaması ile kontrol sistemlerine geri bildirimde bulunur. Bu durumda, endüstriyel süreçlerde ve üretimde hassas konumlandırma, hız kontrolü ve de hareket izleme gibi kritik konularda işlevleri yerine getirir.

Enkoder genellikle iki ana türde bulunmaktadır. İnkremental ve de mutlak enkoderler bu iki ana tür arasında yer alır. İnkremental enkoder, dönen mil üzerindeki desen ya da deliklerin algılanması yöntemi ile dönme hızını ve dönme yönünü belirlemektedir. Ancak, her dönüşte konumu sıfırlamak ve de mutlak bir konumu elde etmek mümkün olmayabilir. Diğer yandan, mutlak enkoder çeşitleri her konuma özgü olan benzersiz bir kodlama kullanarak doğrudan bir pozisyon bilgisi sağlar. Bu nedenle her an mevcut konumu tam olarak belirleyebilmektedir.

Enkoderler, endüstriyel robotik sistemlerinden CNC makinelerine, otomotiv endüstrisi alanından tıbbi cihazlara kadar oldukça geniş birçok farklı alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Enkoderler, modern endüstriyel otomasyonun ve üretim süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası olmakla beraber, kompleks makinelerin ve sistemlerin doğru ve de hassas hareketini sağlaması ile endüstriyel süreçlerin verimliliğini artırmaktadır. Aynı zamanda hata oranlarını düşürür. Ayrıca, bu özellikleri ile beraber enkoderler, endüstri 4.0 ve akıllı üretim konularında geleceğin endüstriyel dönüşümü konularında anahtar bileşenler olarak düşünülebilir.

Enkoder Çeşitleri Nelerdir?

Enkoderler, kullanılan sistem özelliklerine göre farklı çalışma prensiplerine ayrılmaktadır. Genel olarak daha önce de bahsedildiği inkremental ve mutlak enkoderler olarak iki ana türde sınıflandırılır. İnkremental enkoder dönme hızı ile dönme yönü gibi anlık hareket bilgisini vermektedir. Ancak her dönüş başlangıcında sıfırdan başlaması nedeni ile konum belirleme yeteneği yoktur.

Diğer taraftan mutlak enkoder her konum için benzersiz bir kod dizisi üreterek doğrudan pozisyon bilgisi sağlar ve dönüşün başlangıcında bile konumu hatasız olarak belirleyebilir. Her iki tür endüstriyel uygulamalarda, robotik sistemlerde, CNC makinelerinde ve de otomasyon sistemlerinde sık sık kullanılmaktadır. Ancak doğru enkoderler mutlaka uygulama ihtiyaçlarına ve de hassasiyet gereksinimlerine bağlı olarak seçilmelidir.

Enkoder Nerelerde Kullanılır?

​Enkoder, endüstriyel ve de otomasyon sistemlerinde oldukça çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmakta olan önemli sensör sistemleri olarak bilinir. Birincil kullanım alanlarından biri ilk olarak endüstriyel robotik sistemler olarak karşımıza çıkar. Endüstriyel robotlar, enkoder mekanizması aracılığıyla hareketli parçaların konum ve hız bilgisini hassas bir şekilde belirleyerek işlemleri olması gerektiği şekilde yaparlar.

CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) sistemlerinde ve makinelerinde enkoder, kesme ve işleme işlemlerinde de gereken yüksek hassasiyeti sağlayabilme kapasitesi ile kullanılmaktadır. Otomasyon sistemlerinde ise konveyör bantları ve de otomasyonlu üretim hatlarında bulunan konumlandırma ve yönlendirme amacı ile enkoder ürünlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca, baskı endüstrisinde baskı makinelerinde kağıt ya da diğer malzemelerin doğru bir şekilde konumlandırılması ve yönlendirilmesi için kullanılabilmektedir.

Kullanım alanları içinde ayrıca tıbbi cihazlardan uzay endüstrisine kadar oldukça geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Enkoder sistemleri, pozisyon izleme, hız kontrolü, hareket kontrolü ve de konumlandırma gibi kritik işlevleri eksiksiz şekilde yerine getirerek endüstriyel süreç verimliliğini ve doğruluğunu artırmaktadır. Enkoder, modern endüstriyel otomasyon sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olmanın yanında karmaşık makinelerin ve sistemlerin doğru ve de hassas hareketini gerçekleştirmek için önemlidir.

Enkoder Nasıl Çalışır?

​Enkoder, genel olarak hareketi sayısal verilere dönüştürmektedir. Çalışma prensibi ise, dönen bir mil ya da şaftın üzerine monte edilen bir disk ya da diskin belirli bölgelerinin algılanması ile gerçekleşir. İnkremental enkoder, çalışma esnasında diskin üzerindeki özel desen ya da deliklerin algılanması ile pozisyon ve hız bilgisi paylaşır. Bu bilgi, sensörler tarafından okunarak sayısal sinyallere dönüşür. Mutlak enkoder ise diskin üzerindeki benzersiz bir desen tasarımı ile her konuma özgü bir kodlama oluşturur. Her konum, benzersiz bir sayısal kodla eşleştirilir. Bu kodlar, milin pozisyonunu net olarak belirlemek amacı ile kullanılır.

Enkoder Seçimi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Enkoder seçimi, doğru ve de hassas ölçümler elde etmek için kritik bir konumda yer alır. İlk olarak, belirlenen uygulamanın gereksinim aşaması ve işlevselliği dikkatle ele alınmalıdır. Bu değerlendirme ile tork kapasitesi, dönüş hızı, çözünürlük, çıkış tipi olarak analog, dijital ya da seri, güvenilirlik ve de dayanıklılık gibi faktörleri içermek durumundadır. Daha sonra, uygulamanın çalışma ortamı göz önüne alınmalıdır. Özellikle endüstriyel ortamlarda sık sık kullanılan IP derecelendirmesi de mutlaka dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, enkoder ürünlerinin montaj ve uyumluluk gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Doğru montaj ve hizalama ile, enkoderin doğru çalışması sağlanır ve aynı zamanda hassas ölçümler gerçekleşebilir. Enkoderin fiziksel boyutu, montaj tipi ve adaptasyonu, uygulama konumundaki yerleşimini belirleme konusunda etkilidir.

Enkoder Fiyatları

Enkoder fiyatları, bir dizi konuya ve etmene bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İlk olarak, enkoderin türü belirleyicidir. Mutlak ve inkremental enkoder modelleri arasında fiyat farklılıkları bulunur. Genelde mutlak enkoder daha pahalı ürünlerdir. Çünkü daha fazla hassasiyet ve doğruluk sunulur. Bunun yanında çözünürlük, çıkış tipi, montaj tipi ve de koruma sınıfı gibi teknik özellikler de ürün fiyatlarını etkiler. Üretici firma, kalite, marka itibarı ve de satış sonrası hizmetler de fiyat konusunu belirleyen diğer faktörler arasında bulunur.

Genel olarak, endüstriyel uygulamalar için kullanılmakta olan yüksek hassasiyetli enkoder daha yüksek maliyetli olabilmektedir. Ancak basit ya da düşük hassasiyetli uygulamalar için kullanılacak olan enkoder daha uygun fiyatlı seçenekler olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle, enkoderın seçiminde belirleyici olan konu uygulama ihtiyaçları ve bütçeye uygunluk olarak ele alınabilir.