İndüktif Lineer Cetveller (4)
Manyetostriktif Lineer Cetveller (4)
Potansiyometrik Lineer Cetveller (8)
Manyetik Lineer Enkoderler (15)
Optik Lineer Enkoderler (4)
Lineer Ölçüm Probları / Tasterler (1)
İpli Potansiyometreler (16)
İpli Enkoderler (10)
Programlanabilir İpli Pozisyon Sensörleri (7)